Servicii în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM)

Oferim consultanță pentru:

✓ Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor profesionale pentru fiecare componentă a sistemului de muncă; Elaborarea/monitorizarea și actualizarea Planului de prevenire și protecție; Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă; Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire și stabilirea în scris a periodicității; Efectuarea instruirii introductiv-generale; Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și stabilirea tipului de semnalizare necesar conform H.G. 971/2006;

✓ Evidența meseriilor și profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

✓ Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

✓ Asistență în cadrul controlului efectuat de către inspectorii Inspectoratulului Teritorial de Muncă (ITM);

✓ Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori;

✓ Participarea la cercetarea evenimentelor de muncă.