Serviciul Privat de Pompieri


Prin înființarea și operaționalizarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență – tip P3 ca societate prestatoare (S.P.S.U. – P3), desfășurăm activități economice de luptă împotriva incendiilor și prevenirea acestora, conform codului CAEN 8425, în vederea protejării cetățenilor Municipiului București în timpul:

 1. Evenimentelor de tip spectacole, concerte, expoziții, etc. desfășurate în amenajări temporare în spații închise sau în aer liber organizate de către Primăria Municipiului București;
 2. Manifestărilor sportive cu public organizate de alte entități;

 Dar și pentru:

 • Clădiri/ansambluri de clădiri care potrivit legii au obligația înființării S.P.S.U. propriu tip P1.

Au obligația constituirii serviciului tip P1 operatorii economici și instituțiile care au în administrare, în același sector de competență:

 1. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri de învățământ de nivel centru universitar, inclusiv spații de cazare aferente acestora cu un număr mai mare de 1.000 de studenți, forma de învățământ – zi;
 2. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr mai mare de 300 de paturi;
 3. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru cultură, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
 4. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru activități sportive și spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
 5. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț și/sau alimentație publică, cu suprafața desfășurată peste 3.500 mp;
 6. clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru turism, având un număr mai mare de 200 de locuri de cazare;
 7. clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepția clădirilor de locuit;
 8. construcții, clădiri/spații amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producție și/sau depozitare, cu suprafața desfășurată între 10.000 și 50.000 mp, cu risc mare și/sau foarte mare de incendiu.
Serviciul Privat pentru Situații de Urgență