Servicii

Servicii

Serviciul Privat de Pompieri

Prin înființarea și operaționalizarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență – tip P3 ca societate prestatoare (S.P.S.U. – P3), conform criteriilor de performanță, desfășurăm activități economice de luptă împotriva incendiilor și prevenirea acestora, conform codului CAEN 8425 pentru:

Detecție la incendiu (S.T.I.L.)

Secția Tehnică de Intervenții și Lucrări (S.T.I.L.), dotată și încadrată cu personal tehnic de specialitate, desfășoară lucrări de amenajare, testare/verificare și revizie a instalațiilor tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor, oferind următoarele servicii:

Servicii specializate pentru obținerea Avizului și a Autorizației de Securitate la Incendiu

Ne ocupăm de întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii Avizului/Autorizației de Securitate la Incendiu, conform legislației în vigoare. Direcția Consultanță și Proiectare din cadrul companiei cuprinde peste 30 de profesioniști specializați: arhitecți, ingineri din domeniul instalațiilor și verificatori de proiecte cu vastă experiență în proiectare.

Servicii de proiectare integrală

Ne ocupăm de întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu, conform legislației în vigoare. Direcția Consultanță și Proiectare din cadrul companiei cuprinde peste 30 de profesioniști specializați: arhitecți, ingineri din domeniul instalațiilor și verificatori de proiecte cu vastă experiență în proiectare.

Securitate și Sănătate în Muncă (SSM)

Oferim consultanță pentru evaluarea riscurilor de accidentare în muncă, elaborarea de instrucțiuni pentru aplicarea reglementărilor de sănătate și securitate în muncă, a programului de instruire și testare a angajaților, pentru întocmirea documentelor de evidență sau a altor documente și evidențe specifice.

Servicii în domeniul Situațiilor de Urgență (S.U.)

Oferim consultanță în domeniul apărării împotriva incendiilor, în elaborarea actelor de autoritate, documentelor specifice și instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și instruirii salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Panouri de Protecție Plexiglas

Separator din plexiglas transparent pentru birouri ce este utilizat pentru a crea un ecran protector împotriva răspândirii germenilor și virușilor. Este potrivit pentru spații de lucru deschise, tip “open-space”, unde mai multe birouri sunt grupate tip insulă sau alăturate. Panoul separator se poziționează între birouri pentru a asigura protecția sanitară.