Servicii în domeniul Situațiilor de Urgență (S.U.)

Oferim consultanță în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru:

✓ Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

✓ Întocmirea/completarea documentelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor;

✓ Efectuarea instructajelor PSI, conform prevederilor legale; Testarea cunoștințelor angajaților după instructajul IIG și periodic; Consemnarea efectuării instructajelor în fișele individuale;

✓ Întocmirea și difuzarea documentelor specifice; Asistență pentru efectuarea instructajului la locul de muncă și cel periodic; Reglementarea lucrului cu foc deschis;

✓ Efectuarea de controale periodice în vederea constatării deficiențelor precum și informarea în scris a angajatorului; Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.