Proceduri atribuite

1. Anunt de participare

Denumire oficiala: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.   CIF: 37991310

Adresa: Strada STR. ARISTIDE DEMETRIADE, Nr. 2, Sector: 1   Tara: Romania punct de lucru: str. Cuza Voda nr. 50, sector 4, Bucuresti.

Tel: +40 0721035271   Fax:

mail: office@cmpcvb.pmb.ro

Persoana de contact: Adrian Strambu

Denumire contract:

“Servicii de închiriere spațiu” pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 4 luni, respectiv pana la 30.04.2021 in functie de prevederile bugetare.

Tip procedura: selecție de oferte în baza Normelor procedurale interne CMPCVB S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de servicii de închiriere spatiu.

Tip contract: Servicii

CPV: 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)

Valoare estimata: 

1 (una) luna X 26600 lei = 26600 lei fără TVA, aferent anului 2020

In functie de prevederile bugetare se adauga prin act adițional prelungirea contractului de achiziție cu 4 luni X 26600 lei = 106,400 lei, aferent anului 2021

Valoarea totală pentru cele 5 luni de contract este de  133,000 lei fără TVA.

Descriere contract:

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. doreste să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect „Servicii de închiriere spațiu” pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 4 luni, respectiv pana la 30.12.2020 in functie de prevederile bugetare.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne abrobate de Directorul General al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., publicate pe site-ul propriu.

Conditii de participare:

Cerințele prevazute în DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI sunt minimale si obligatorii, nerespectarea acestor cerinte precum si a celor din documentația de elaborare si prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare. În cazul in care valoarea ofertei depuse depașește valoarea estimata a achiziției, oferta va fi respinsa. Ofertantii trebuie sa intocmeasca oferta luand in considerare toate cerințele minime menționate in DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI.

Criterii de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuitre „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care există mai multe oferte clasate pe primul loc, autoritatea va invita ofertanții la o nouă rundă de ofertare.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi transmisa pana in data de 24.11.2020 ora 12:00, oferta se poate depune in celelate zile în intervalul orar luni – joi 9.00-17.00. Oferta se va depune la punctul de lucru al autorițatii contractante din Str. Cuza Voda nr. 50, et. 5 – Secretariat, Sector 4, Bucuresti, in plic inchis pe care va fi inscris denumirea și numărul de anunț ale achiziției si care sa conțina datele ofertantului. Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 24.11.2020, ora 13.00, la punctul de lucru al autoritatii contractante. La sedinta pot participa reprezentanții ofertanțiilor, pe baza actului de identificare si a imputernicirii, daca este cazul. Solicitarile de clarificare se pot transmite pe email pana la data de 20.11.2020 ora 14:00, la adresa office@cmpcvb.pmb.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor posta pe pagina de web www.cmpcvb.ro la sectiunea Achizitii si Licitatii Publice – Achizitii in desfasurare, in data de 23.11.2020 pana la ora 17:00.

Data publicare 17.11.2020 ora 13:00

Documente Atasate

 1. Documentatie de atribuire (fise de date si modele Formulare)
 2. Caiet de sarcini
 3. Model de contract 
 4. Norma interna servicii de inchiriere spatiu birou
 5. Raspuns solicitare clarificare nr. 1
 6. Raspuns solicitare clarificare consolidat

1. INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect „Servicii de închiriere spațiu”pentru o perioada de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pentru înca 12 luni după rectificarea BVC 2018.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne S.A abrobată de Directorul General al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., publicate pe site-ul propriu.

Anexă prezentei invitații de participare este documnentația de atribuire.

              Caiet de sarcini

              Documentatia de atribuire

              Norma interna a serviciilor de inchiriere spatiu de birouri

2. Achizitie Semnatura Electronica

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

ALFATRUST CERTIFICATION S.A.

Cod de identificare fiscala:  RO 16477015

Cumparare directa atribuita nr. [DA15227190 din data de 10.01.2018

Denumire:  [AT-CDC] KIT Semnatura Electronica (Certificat digital calificat + eToken + aplicatie semnare + transport)

CPV:  79132100-9 –  Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)

Unitate de masura:  bucata

Pret catalog:  120 RON

Data publicare:  01.08.2017 12:48

Descriere:

I.Furnizorul trebuie sa fie furnizor acreditat de MSI pentru serviciile de certificare digitala.

II. Kitul trebuie sa con?ina:

1.Certificat digital calificat :

– care sa asigure integritatea si confidentialitatea  documentelor transmise electronic;

– care sa permite autentificarea la diverse aplicatii si garanteaza identitatea persoanei în sensul Legii nr.455/2001 a semnaturii electronice.

2. Aplicatia de semnare

– care sa  asigure semnarea si criptarea oricarui tip de fisier indiferent de extensie;

3. Dispozitiv criptografic de creare a semnaturii electronice si stocare a certificatului digital;

– care sa asigure controlul accesului la cheia privata prin codul PIN;

– care sa se conecteaze  prin portul USB al calculatorului.

III. Valabilitate: 1 an.

3. Achizitie  contract de prestari servicii avand ca obiect „Servicii de medicina muncii”, in cadrul caruia prestatorul va asigura supravegherea starii de sanatate pentru angajatii CMPCVB Nr. estimat de persoane care vor efectua investigatiile solicitate este de maxim de 160 salariati.

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant

ST LUKAS CLINIC SRL

Adresa postala:  Sector6, Calea Plevnei, nr. 137C , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060011 , Romania , Tel.  +40 0722565021 , Email:  office@saintlukas.ro

Anunt publicitate numarul 147780 din data de 29.12.2017

Detalii achizitie

Modalitate de desfasurare: Offline

Obiectul achizitiei si cantitate: Contract de prestari servicii avand ca obiect „Servicii de medicina muncii”, in cadrul caruia prestatorul va asigura supravegherea starii de sanatate pentru angajatii CMPCVB Nr. estimat de persoane care vor efectua investigatiile solicitate este de maxim de 160 salariati.

Valoare achizitie: 7,780 RON

CPV: 85147000-1 – Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Data finalizare achizitie: 25.01.2018

Tipul documentului justificativ: Contract

4. Servicii de certificare a Sistemului de Management al Calitatii si a Sistemului de Management de Mediu ale Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. (C.M.P.C.V.B. S.A.) – in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant

CERTIND S.A.

Adresa postala:  STR GEORGE ENESCU, ”PALATUL UGIR 1903”, NR 27-29, ET 3, CAM. 18, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010303 , Romania , Tel.  0213133651 , Email:  office@certind.ro , Fax:  0213133651

Detalii achizitie

Modalitate de desfasurare: Offline

Anunt publicitar: 152387 din data 12.02.2018

Obiectul achizitiei si cantitate: Servicii de certificare a Sistemului de Management al Calitatii si a Sistemului de Management de Mediu ale Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. (C.M.P.C.V.B. S.A.) – in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Valoare achizitie: 2,000 RON

CPV: 79132000-8 – Servicii de certificare (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Data finalizare achizitie: 26.02.2018

Tipul documentului justificativ: Contract

5. Achizitie de computere de birou – desktop PC si calculatoare portabile Lot 1 Computere de birou – 40 de bucati Lot 2 Computere portabil – 2 bucati

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

STREAM NETWORKS S.R.L.

RO 9911870

STR INGINER TEODORU NR 45 AP 1 SECTOR 5, Bucuresti, 050171, Bucuresti

Anunt de atribuire numarul 222831/11.05.2018

Informatii despre validarea invitatiei / anuntului

Data transmiterii in SEAP: 11.05.2018 09:13

Data publicarii in SEAP: 11.05.2018 09:13

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract:

Achizitie de computere de birou – desktop PC si calculatoare portabile

II.2) Obiectul contractului:

Achizitie de computere de birou – desktop PC si calculatoare portabile Lot 1 Computere de birou – 40 de bucati Lot 2 Computere portabil – 2 bucati

II.3) Tip contract: Furnizare

II.4) CPV    30213300-8 – Computer de birou (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare / Anunt de participare simplificat 421507/22.01.2018 15:01II.7) 

Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   857/C4/830/02.04.2018

II.8) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.9) Procedura verificata UCVAP:   Nu

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    11

Valoare estimata totala:  165,274.22 RON

III.2) Lista contracte

Contract 5 / 02.05.2018 Valoare contract 107,660 RON

6. Achizitie de imprimante

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

UNION CO S.R.L.

RO 16591086

STR MIRON COSTIN,NR.12/A, Cluj-Napoca, 400552, Cluj

Anunt de atribuire numarul 222142/25.04.2018

Informatii despre validarea invitatiei / anuntului

Data transmiterii in SEAP: 25.04.2018 10:32

Data publicarii in SEAP: 25.04.2018 10:32

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Achizitie de imprimante

II.2) Obiectul contractului: Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. doreste sa achizitioneze imprimante: LOT 1: imprimanta multifunctionala – 1 bucata LOT 2: imprimante individuala – 1 bucata

II.3) Tip contract    Furnizare

II.4) CPV: 30232110-8 – Imprimante laser (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare / Anunt de participare simplificat    422093/02.02.2018 14:57

II.7) 

Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.8) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.9) Procedura verificata UCVAP: Nu

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    1

Valoare estimata totala: 9,920.33 RON

III.2) Lista contracte: 4/10.04.2018 Valoare contract: 9,900 RON

7. Achizitie Servicii de audit statutar pentru situatiile financiare ale anului 2017, 2018 si 2019 întocmite de Compania Municipala de Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

Prim-Audit SRL

RO14479923

Str. Dumbrava Noua, Nr. 9, Bl. M16A, Sc. A, Et. 1, Ap. 12, Sector 5, Bucuresti, 051143, Bucuresti

Anunt de atribuire numarul 223137/17.05.2018

Informatii despre validarea invitatiei / anuntului

Data transmiterii in SEAP: 17.05.2018 12:32

Data publicarii in SEAP: 17.05.2018 12:32

II.1) Denumire contract: Servicii de audit statutar pentru situatiile financiare ale anului 2017, 2018 si 2019 întocmite de Compania Municipala de Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.

II.2) Obiectul contractului    Servicii de audit statutar pentru situatiile financiare ale anului 2017, 2018 si 2019 întocmite de Compania Municipala de Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.” Obiectul contractului de prestari servicii de audit statutar (sarcinile prestatorului) este efectuarea auditului statutar în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România respectiv cu Standardele Internationale de Audit pentru situatiile financiare ale Companiei Municipale de Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Se vor achizitiona 3 rapoarte anuale de audit aferent anului 2017, 2018 si 2019.

II.3) Tip contract: Servicii

II.4) CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare / Anunt de participare simplificat: 426092/28.03.2018 15:38

II.7) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.8) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.9) Procedura verificata UCVAP: Nu

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    3

Valoare estimata totala    33,898 RON

III.2) Lista contracte

Contract nr. 9/08.05.2018 Valoare Contract 9,422.4 RON

8. Achiziție autoturisme:

Prezenta procedură de achiziție simplificată urmărește achiziționarea unui număr de 5 (cinci) autoturisme, din care:

Lot 1: Autoturism berlină tracțiune față: 1 bucată.

Lot 2: Autoturism teren tracțiune integrală: 1 bucată.

Lot 3: Autoturism break cu tracțiune față: 3 bucăți

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. / RO 13943110

Anunt de atribuire la anunt simplificat SCNA1002479 din 8.08. 2018

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Achiziție autoturisme

Numar de referinta: 387/05.03.2018

II.1.2) Cod CPV principal:

34100000-8 Autovehicule (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Furnizare

II.1.4) Descriere succinta:

Achiziție autoturisme

Prezenta procedură de achiziție simplificată urmărește achiziționarea unui număr de 5 (cinci) autoturisme, din care:

Lot 1: Autoturism berlină tracțiune față: 1 bucată.

Lot 2: Autoturism teren tracțiune integrală: 1 bucată.

Lot 3: Autoturism break cu tracțiune față: 3 bucăți

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiDa

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 104863 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea

V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)

Moneda: RON.

II.2 Descriere loturi

1. Autoturism berlină tracțiune față: 1 bucată

Autoturism berlină tracțiune față: 1 bucată

Cod CPV:34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 37.815,11 Atribuit

2. Autoturism teren tracțiune integrală: 1 bucată.

Autoturism teren tracțiune integrală: 1 bucată.

Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 67.082,00 Atribuit

3. Autoturism break cu tracțiune față: 3 bucăți

Autoturism break cu tracțiune față: 3 bucăți

Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 113.445,33 Anulat

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Contract de achizitii publice

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

S-a organizat o licitatie electronicaNu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

V.2) Atribuirea contractului

Moneda: RON

Contracte: 26/30.07.2018 Valoare contract: 104863 RON

9. Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură, servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) si Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații.

Se vor achizitiona licente software pentru buna desfasurare a activitatilor de consultanta si proiectare de arhitectura din cadrul Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti.

Lot 1: Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente;

Lot 2: Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni;

Lot 3: Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații”. – 1 licenta pentru o perioada de 12 luni

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

INTERSOFT START SOLUTIONS SRL – R33322231
Anunt de atribuire la anunt simplificat: SCNA1002483 8.08.2018

Anunt de participare simplificat: SCN1003921 / 08-06-2018

Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații”. – 1 licenta pentru o perioada de 12 luni.

II.1.2) Cod CPV principal:

48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Furnizare

II.1.4) Descriere succinta:

Se vor achizitiona licente software pentru buna desfasurare a activitatilor de consultanta si proiectare de arhitectura din cadrul Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti. Lot 1: Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente; Lot 2: Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni; Lot 3: Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații”. – 1 licenta pentru o perioada de 12 luni.

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiDa

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 1100 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)

Moneda: RON.

II.2 Descriere loturi

2. Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni

Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni

Cod CPV:

48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 5.398,15   – Anulat

1. Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente

Cod CPV: 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: -83.934,00  Anulat

 1. Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații”. – 1 licenta pentru o perioada de 12 luni.

Cod CPV: 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2) – Valoarea estimata fara TVA: 3.068,25 

V.2) Atribuirea contractului

Moneda: RON

Contracte: 27/31.07.2018 Valoare contract: 1100 RON

10. Achizitie multifunctionala si imprimante

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

Mida Soft Business / RO 16005870

Anunt de atribuire la anunt simplificat: SCNA1004801 / 19.09.2018]

Anunt de participare simplificat: SCN1008482/ 23-07-2018

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

„Achiziție de multifuncționale”

Numar de referinta:

574DA/18.07.2018

II.1.2) Cod CPV principal:

30121400-7 Copiatoare automate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Furnizare

II.1.4) Descriere succinta:

Se vor achiziționa multifunționale pentru buna desfășurare a activității Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. – înființată prin H.C.G.M.B. nr. 138 din 11.04.2017.

Lotul 1: Imprimantă multifuncţională color de rețea A4 – 1 buc. – Valoarea totală = 1 bucată X 3.772,85 lei = 3.772,85lei;

Lotul 2: Imprimantă multifuncțională alb/negru de rețea – 2 buc. – Valoarea totală =2 bucăți X 3.834,77 lei = 7.669,54 lei;

Lotul 3: Imprimantă multifuncțională alb/negru A3 – 1 buc. – Valoarea totală = 1 bucată X 6.579,43lei = 6.579,43 lei;

Lotul 4: Imprimantă multifuncțională color A3 – 1 buc. – Valoarea totală = 1 bucată X 11.098,72lei = 11.098,72 lei.

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi: Da

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 10687.59

Moneda: RON.

 1. Lotul 1: Imprimantă multifuncţională color de rețea A4 – 1 buc

Cod CPV: 30121100-4 Fotocopiatoare (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 3.772,85 – Anulat

4.  Lotul 4 Imprimantă multifuncțională color A3 – 1 buc Imprimantă multifuncțională color A3

Cod CPV: 30121100-4 Fotocopiatoare (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 11.098,72  – Anulat

3. Lotul 3 Imprimantă multifuncțională alb/negru A3 – 1 buc

Cod CPV: 30121100-4 Fotocopiatoare (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 6.579,43 – Atribuit

2. Lotul 2: Imprimantă multifuncțională alb/negru de rețea – 2 buc.

Imprimantă multifuncțională alb/negru de rețea – 2 buc.

Cod CPV: 30121100-4 Fotocopiatoare (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 7.669,54 – Atribuit

V.2) Atribuirea contractului

Moneda: RON

Contracte: 38/13.09.2018 Valoarea totala a contractului/lotului:10687.59

11. Achizitiei de „Carburant auto – motorina”

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

ROMPETROL DOWNSTREAM / RO 12751583

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Achizitiei de „Carburant auto – motorina”

Numar de referinta:

555DA/05.07.2018

II.1.2) Cod CPV principal:

09134200-9 Motorina (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Furnizare

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul contractului constă în aprovizionarea periodică de combustibili auto pe bază de carduri – motorina, necesar funcționării autoturismelor Companiei pe baza de carduri valorice, în cantitate maximă de 14.062.5 litri, pentru anii 2018, 2019 și 2020, după cum urmează: 2.812,5 litri pentru anul 2018; 5.625 de litri pentru anul 2019; 5.625 de litri pentru anul 2020.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 5.625 de litri. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru – cantități minime 300 de litri cantități maxime 14.062,5 litri Estimări ale valorilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru – valoare minime 1449.75 lei si valoare maxima 67957.03 lei Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime: Cantitatea minimă contract subsecvent pentru anul 2018 este de 100 de litri. Cantitatea maximă contract subsecvent pentru anul 2018 este de 2.812,5 litri. Cantitatea minimă contract subsecvent pentru anul 2019 este de 100 de litri. Cantitatea maximă contract subsecvent pentru anul 2019 este de 5.625 de litri. Cantitatea minimă contract subsecvent pentru anul 2020 este de 100 de litri. Cantitatea maximă contract subsecvent pentru anul 2020 este de 5.625 de litri. Estimări ale valorilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; Valoare estimata minimă contract subsecvent pentru anul 2018 este de 483.25 lei fara tva. Valoare estimata maximă contract subsecvent pentru anul 2018 este de 13591.40 lei fara tva. Valoare estimata minimă contract subsecvent pentru anul 2019 este de 483.25 lei fara tva. Valoare estimata maximă contract subsecvent pentru anul 2019 este de 27182.81 lei fara tva. Valoare estimata minimă contract subsecvent pentru anul 2020 este de 483.25 lei fara tva. Valoare estimata maximă contract subsecvent pentru anul 2020 este de 27182.8 lei fara tva. Achizitia produselor se va face pentru o perioada de 30 de luni, in cadrul unui numar estimat de contracte subsecvente (maxim 3/anual) incheiate in baza acordului cadru. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor poate fi stabilit la 3 zile; autoritatea/entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 2 zile față de data limită de depunere a ofertelor

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiNu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Oferta cea mai scazuta: 68203.13 / Cea mai ridicata oferta: 68203.13 luata in considerare

Moneda: RON.

V.2) Atribuirea contractului

Moneda: RON

Acord cadru: 36/12.09.2018 Contract Subsecvent: 37 / 12 sept. 2018

Valoare acord cadru: 68203.13 valoare contract subsecvent: 13640.63 RON

12. Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură și servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) 

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Fax: 

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

PRAGMA COMPUTERS S.R.L. / RO 3164881

Anunt de atribuire la anunt simplificat [SCNA1007941 / 12.11 2018

Anunt de participare simplificat: SCN1016276 / 17-09-2018

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

„Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură și servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) ”

Numar de referinta: 558DA/06,07,2018

II.1.2) Cod CPV principal:

48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Tipul contractului: Furnizare

II.1.4) Descriere succinta:

Se vor achizitiona licente software pentru buna desfasurare a activitatilor de consultanta si proiectare de arhitectura din cadrul Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti. Lot 1: Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente; Lot 2: Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni;

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturiDa

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)

Valoare 74880 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)

Moneda: RON.

II.2 Descriere loturi

2. Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni

Servicii de închiriere licență software de tip CAD (Computer-aided design) – 3 licente pentru o perioada de 12 luni

Cod CPV:

48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 5.454,18 – Anulat

1. Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente

Achiziție licență software de tip BIM (Building Information Modeling) pentru proiectarea de arhitectură – 5 licente

Cod CPV: 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2) Valoarea estimata fara TVA: 83.910,55 

V.2) Atribuirea contractului

Moneda: RON

Contracte: 42 / 7.11. 2018  Valoarea totala a contractului/lotului:74880 RON

13. Achizitie “Achizitie Program Legislativ”

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

E-Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

G&G CONSULTING S.R.L.   CIF: 14357667

Cumparare directa: DA20244900

Data publicare: 04.05.2018 14:34

Denumire achizitie

Achizitie Program Legislativ

Descriere

Servicii program legislativ cu 2 – 4 posturi de lucru cu legislația completă și actualizată a Românie Functionalitatii/module/informaţii. Descrierea Functionalitatilor/modulelor/informaţiilor este in atasamentul din prezenta cumparare directa.

Conditii de livrare:

La sediul autoritatii contractante

Cod si denumire CPV

75111200-9 – Servicii legislative (Rev.2)

Tip de contract

Servicii

V.2) Atribuirea contractului

Valoare contract 1.200,00  RON

14. Kit semnatura electronica

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

 1. Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.   CIF: 16477015

Cumparare directa: [nr] – DA20293459

Data publicare: 09.05.2018

Descriere

 1. Furnizorul trebuie să fie furnizor acreditat de MSI pentru serviciile de certificare digitala. II. Kitul trebuie să conțină:
 1. Certificat digital calificat : – care să asigure integritatea si confidentialitatea documentelor transmise electronic; – care să permite autentificarea la diverse aplicatii si garanteaza identitatea persoanei în sensul Legii nr.455/2001 a semnaturii electronice.
 2. Aplicatia de semnare – care să asigure semnarea si criptarea oricarui tip de fisier indiferent de extensie;
 3. Dispozitiv criptografic de creare a semnaturii electronice si stocare a certificatului digital; – care să asigure controlul accesului la cheia privata prin codul PIN; – care să se conecteaze prin portul USB al calculatorului.

III. Valabilitate: 1 an. mai putin

Conditii de livrare:

La sediul autorității contractante

Cod si denumire CPV

79132100-9 – Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

V.2) Atribuirea contractului

Valoare contract 125  RON

15. Kit semnatura electronica

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

 1. Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

S.C. ATHENA – CENTRU DE CALIFICARE SI PERFECTIONARE S.R.L.   CIF: 35322238

Cumparare directa: [nr] – DA20314728

Data publicare: 11.05.2018 11:40

Denumire achizitie

Curs Manager proiect

Descriere

Curs de specializare Manager proiect, COR 242101, durata 63 de ore, autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale. Este un curs practic si eficient care te ajuta sa ai o abordare pragmatica si realista asupra lucrurilor pe care doresti sa le realizezi, sa iti dezvolti sau sa iti regandesti afacerea in functie de cerintele pietei. Te ajutam sa construiesti echipe, sa imbini grija fata de rezultat cu grija fata de oameni, sa iti pui ordine in business. Te ajutam sa-ti programezi activitatile in asa fel incat sa ia timp si pentru viata personala si sa iti indeplinesti toate task-urile la timp. Lumea afacerilor este influentata de riscuri si nesiguranta. Le poti gestiona mai usor print-un plan eficient de managementul al riscului. Te asteptam la cursul de Manager proiect sa-ti dezvolti abilitatile de planificare, organizare si coordonare. Metodele de lucru sunt interactive, bazate pe experiment, observare, jocuri de rol si exemple. Detalii: http://www.centrul-athena.ro/cursuri/curs-manager-proiect/ Competente obtinute: Stabilirea scopului proiectului Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect Managementul riscurilor Managementul echipei de proiect Managementul comunicarii in cadrul proiectului Managementul calitati mai putin

Conditii de livrare:

La sediul operatorului economic

Cod si denumire CPV

80500000-9 – Servicii de formare (Rev.2)

Tip de contract

Servicii

V.2) Atribuirea contractului

Valoare contract 450  RON

16. ECHIPAMENTE DE LUCRU VESTE SI TRICOURI

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

 1. Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

OVAVINCI SRL   CIF: 31886668

Cumparare directa: [nr] – DA20370799

Data publicare: 17.05.2018

Descriere:

1. Tricou cu maneca scurta 25 buc膬葲i * bumbac 100% * marimi: S, M, L, XL, XXL; * culori: bleumarin/albastru si alb; * personalizare cu logo la piept, pe partea stanga si dreapta, pe bratul stang si drept, avand dimensiuni aproximative de 11/4 cm, plus central spate logo circular cu diametru de 15 cm, prin serigrafie sau patch textil in 3 culori (albastru, portocaliu, crem); * bumbac 100% * marimi: S, M, L, XL, XXL; * culori: bleumarin/ albastru si alb; * personalizare cu logo la piept, pe partea stanga si dreapta, pe bratul stang si drept, avand dimensiuni aproximative de 11/4 cm, plus central spate logo circular cu diametru de 15 cm, prin serigrafie sau patch textil in 3 culori (albastru, portocaliu, crem); –“avand in vedere suntem producatori putem sa producem tricourile cu manica scurta in functie de dimensiunile dorite, precum si personalizarea logo in functie de dorinta autoritatii contractante”. 2. Vesta 25 buc si impermeabila cu banda reflectorizanta; * captuseala termica; * spatiu legitimatie transparent; * material: prespalat, polyester/bumbac; * culoare, bej, portocaliu, bleumarin; * masura: S(44), M(46-48), L(50), XL(52), XXL(54-56), 3XL(56-58), 4XL(60-62); masurile exacte vor fi specificate odata cu nota de comanda. * inchidere fermoar; * cusatura rezistenta/dubla;. * personalizare cu logo la piept partea stanga si dreapta, pe bratul stang si drept, avand dimensiuni aproximative de 11/4 cm, plus central spate logo circular cu diametru de 15 cm, prin serigrafie sau patch textil 3 culori (albastru, portocaliu, crem); * impermeabila cu banda reflectorizanta; * captuseala termica; * spatiu legitimatie transparent; * material: prespalat, polyester/bumbac; * culoare, bej, portocaliu, bleumarin; * masura: S(44), M(46-48), L(50), XL(52), XXL(54-56), 3XL(56-58), 4XL(60-62); masurile exacte vor fi specificate odata cu nota de comanda. * inchidere fermoar; * cusatura rezistenta/dubla;. * personalizare cu logo la piept partea stanga si dreapta, pe bratul stang si drept, avand dimensiuni aproximative de 11/4 cm, plus central spate logo circular cu diametru de 15 cm, prin serigrafie sau patch textil 3 culori (albastru, portocaliu, crem); –“avand in vedere suntem producatori putem sa producem VESTA in functie de dimensiunile dorite, precum si personalizarea logo in functie de dorinta autoritatii contractante”.

Cod si denumire CPV

18130000-9 – Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract 3.375,00 RON

17. Truse de prim ajutor

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL   CIF: 22079081

Cumparare directa: [nr] – DA20759501

Data publicare: 03.07.2018

Denumire achizitie

Trusa de prim ajutor

Descriere

Trusa de prim ajutor VESTA , dimensiune 385x285x115mm , este destinata pentru dotarea posturilor de prim ajutor fixe (sectii de productie, spatii comerciale si de depozitare, unitati de invatamant, cultura si arta, camine, autogari, aeroporturi, unitati de alimentatie publica si hoteliere, unitati prestatoare de servicii catre populatie etc). Cutia si continutul sunt conforme cu Ordinul Ministrului Sanatatii 427/14.06.2002 si ordinului comun al Ministrului Muncii Nr. 508/20.11.2002 si al Ministrului Sanatatii Nr.933/25.11.2002 si sunt certificate de Ministerul Sanatatii Publice cu certificatul Ro/S-042-088/2007.Trusa contine urmatoarele materiale : foarfece cu varfuri boante (1 buc) , dispozitiv de respiratie gura la gura (1 buc) , pipa Guedel marimea 4 (1 buc) , pipa Guedel marimea 10 (1 buc) , deschizator de gura din material plastic (1 buc) , garou elastic 50cm (1 buc) , atele din material plastic (1 set) , leucoplast 5cm / 3m (1 rola) , leucoplast 2,5cm / 2,5m (1 rola) , romplast 2cm / 7cm (10 buc) , pansament cu rivanol 6cm / 10cm (5 buc) , pansaplast (plasture) 6cm / 50cm (1 buc) , fesi tifon mici 5cm / 4m (5 buc/ 1 pac) , fesi tifon mari 10cm / 5m (3 buc/1 pac) , bandaj triunghiular l=800mm (2 buc) , vata hidrofila sterila, pachet A 50 g (2 pac) , manusi de examinare (4 per) , comprese sterile 10cm / 8cm x 50buc (2 pac) , alcool sanitar (200 ml) , alcool iodat (200 ml) , rivanol solutie 1%0 (200ml) , perogen 1 flacon , batiste de hartie cu solutie dezinfectanta (1 pac) mai putin

Conditii de livrare:

Livrarea se va face la punctul de lucru al companiei

Cod si denumire CPV

33141623-3 – Truse de prim ajutor (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract 240 RON

18. Telemetru cu laser 100 m

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

BEST AUTO GALA SRL   CIF: 34162074

Denumire achizitie

Telemetru cu laser 100 m

Descriere

Telemetru cu laser BOSCH GLM 100 C,cu transfer de date, 100 ml Solutia inteligenta pentru transferul si documentarea masuratorilor! GLM 100 Professional poate fi conectat prin Bluetooth la device-uri mobile cum ar fi Smartphone-uri & Tablete Mai mult, este singurul produs din piata , prin care datele pot fi de asemenea descarcate catre Windows PC prin port ul USB integrat GLM 100 C Professional lucreaza cu Bluetooth classic la fel de bina ca Bluetooth smart devices! Software de baza pentru transfer de date pentru Windows PCs prin USB => descarcarea tuturor masuratorilor salvate in GLM 100 C Professional Prin Bluetooth sau USB puteti documenta, transfera sau procesa în continuare rezultatele de masurare direct digital pe smartphone, PC sau tableta. Dioda laser 635 nm, < 1 mW Domeniu de masurare 0,05 – 100 m Clasa laser 2 Precizie de masurare, normal +/- 1,5 mm Domeniu de masurare a înclinarilor 0-360° (4 x 90°) Precizie de masurare (normala) +/- 0,2° Timp de masurare < 0,5 s Timp de masurare maxim 4 s Alimentare curent electric 1 acumulator Li-Ion de 3,7 Ah (1250 mAh) Deconectare automata 5 min. Unitati de masura m/cm/mm Numar valori memorate 50 + 1 Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54 Filet stativ 1/4″ Protectie împotriva socurilor pâna la 1 m Transmiterea datelor Bluetooth© Classic Set de livrare Husa de protectie Incarcator micro-USB 2609120420 Certificat de producator Cablu de date micro USB – USB Quic

Conditii de livrare:

la punctul de lucru al Companiei Municipale de Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. in str. Octavian Goga nr. 2, Cladirea Camera de Comert si Industrie a Romaniei intrarea 1 B, etaj 6 sector 3, Bucuresti

Cod si denumire CPV

38295000-9 – Echipament de topografie (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract 959 RON

19. Servicii internet

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

RCS & RDS S.A. –   CIF: 5888716

cumparare directa: [nr] – DA21245952

Data publicare: 19.09.2018 10:36

Denumire achizitie

Servicii internet

Descriere

PERFORMAŢE: SLA 99 % CONEXIUNE: FIBRA OPTICĂ TRAFIC DATE: NELIMITAT LATIME BANDĂ GARANTATĂ: 150 Mbs upload SUPORT TEHNIC DEDICAT 24/7 DOWNLOAD INTERNET GLOBAL: minim 150 MBs UPLOAD INTERNET GLOBAL: minim 100 MBs DOWNLOAD INTERNET METROPOLITAN :50 MBs UPLOAD INTERNET METROPOLITAN :50 MBs ACCES IN RETEAUA NATIONALA – 1000 Mbps SERVICII DE TELEVIZIUNE TV – minim 80 canale REZOLVAREA INCIDENTELOR: 48 ORE de la transmiterea incidentului prin telefon/e-mail

Conditii de livrare:

La punctul de lucru al Companiei

Cod si denumire CPV

72400000-4 – Servicii de internet (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract: 12.417,36 RON

20. Servicii de asigurare a autovehiculelor

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.   CIF: 14360018

Autoritate Contractanta – COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A. Tip asigurare – CASCO Date despre asigurare/acoperiri – VF1HJD40061210956 Prima de asigurare – RON 1,136.66 Conditii de plata – integral Autoritate Contractanta – COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A. Tip asigurare – CASCO Datedespre asigurare/acoperiri – UU14SDKH461298869 Prima de asigurare – RON 1,050.18 Conditii de plata – integral

Conditii de livrare:

La punctul de lucru al COMPANIEI

Cod si denumire CPV

66514110-0 – Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)

Tip de contract

Servicii

Valoare contract: 2.186,84  RON

21. Reinnoire certificat digital calificat

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

S.C. DIGISIGN S.A.   CIF: 17544945

Cumparare directa: [nr] – DA21578394

Data publicare: 26.10.2018 10:59

Denumire achizitie

Reinnoire certificat digital calificat

Descriere

Reinnoire certificat digital calificat Caracteristicile tehnice minime obligatorii: I.Furnizorul trebuie să fie furnizor acreditat de MSI pentru serviciile de certificare digitala. II. Kitul trebuie să conțină: 1.Certificat digital calificat : – care să asigure integritatea si confidentialitatea documentelor transmise electronic; – care să permite autentificarea la diverse aplicatii si garanteaza identitatea persoanei în sensul Legii nr.455/2001 a semnaturii electronice. 2. Aplicatia de semnare – care să asigure semnarea si criptarea oricarui tip de fisier indiferent de extensie; 3. Dispozitiv criptografic de creare a semnaturii electronice si stocare a certificatului digital; – care să asigure controlul accesului la cheia privata prin codul PIN; – care să se conecteaze prin portul USB al calculatorului. III. Valabilitate: 1 an.

Conditii de livrare:

Livrare gratuita

Cod si denumire CPV

79132100-9 – Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)

Tip de contract

Servicii

Valoare contract: 95 RON

22. Becuri LED E27

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

DANTE INTERNATIONAL S.A.   CIF: 14399840

Cumparare directa: [nr] – DA21691943

Data publicare: 08.11.2018

Descriere

50 de seturi a cate 2 becuri, cu urmatoarele caracteristici: Formă Bec Tensiune 220 – 240 V Putere 11 W Putere echivalentă 75 W Etichetă de eficienta energetică A+ Consum de energie la 1000 h 11 kW’h Durata de viata a lămpii 15000 ore Număr de cicluri de comutare 50000 Flux luminos 1055 lumen Unghi fascicul 200 grad Culoare Alb cald Temperatură culoare 2700 K Efect luminos/finisaj Alb cald Indice de redare a culorilor (IRC) 80 Timp de pornire <0,5 s Durata medie de viaţă (la 2,7 h/zi) 15 ani Timp de încălzire până la 60% lumină – Nivel maxim instantaneu al luminii Aplicatie Lumină reconfortantă Înalime 108 mm Confort pentru ochi EyeComfort Latime 60 mm Coninut de mercur 0 mg Putere nominală 11 W Factor de putere 0,5 Flux luminos nominal 1055 lumen Intensitate curent lampă 95 mA Durată de viaţă nominală15000 ore mai putin

Conditii de livrare:

Livrare gratuita la punctul de lucru CMPCVB

Cod si denumire CPV

31531000-7 – Becuri (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract: 966 RON

23. Asigurări de tip RCA

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.   CIF: 14360018

Cumparare directa: [nr] – DA21703131

Data publicare: 09.11.2018 11:10

Denumire achizitie

Asigurări de tip RCA

Descriere

Polițe de asigurare de tip RCA pentru două autovehicule (Dacia Logan și Dacia Duster) valabile 12 luni.

Conditii de livrare:

La punctul de lucru al autorității contractante

Valoare contract: 1.878 RON

24. Telemetru laser

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

Wunder Haff S.R.L.   CIF: 27018590

Cumparare directa: [nr] – DA21786437

Data publicare: 19.11.2018 13:44

Denumire achizitie

Telemetru laser

Descriere

Domeniu de măsurare: 0.08 – 120m Precizie de măsurare: ± 1,5 mm Domeniu de măsurare a înclinărilor: 0-360° (4 x 90°)± 0,2° Clasă laser: 2 Acumulator Li-Ion Unități de măsură m/cm/mm/ft/inch/ft-inch Număr de valori memorate: 50 Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54 Filet stativ 1/4” Timp de măsurare <0,5 s Transmiterea datelor prin Bluetooth Smart Husă de protecție Încărcător pentru acumulatori

Conditii de livrare:

Livrare gratuită la punctul de lucru al CMPCVB S.A. din strada Cuza Vodă nr.50, sector 4, București în termen de 5 zile de la acceptul final al autorității contractante în SICAP.

Cod si denumire CPV

32441200-8 – Echipament telemetric si de comanda (Rev.2)

Tip de contract

Furnizare

Valoare contract: 924,36  RON

25. Aspirator profesional

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

BEST AUTO GALA SRL   CIF: 34162074

Cumparare directa: [nr] – DA21882457

Data publicare: 28.11.2018

Denumire achizitie

Aspirator profesional

Descriere

Aspirator profesional 2 motoare NILFISK NILFISK LSU 255, 2000 W, 2 motoare, 55 litri LSU 255, cu urmatoarele caracteristici: aspirator profesional pentru medii umede/uscate. Uşor de folosit, solid şi are putere optimă de aspirare. Design modular, cu diferite capacităţi ale rezervorului şi număr diferit de motoare. Capacitatea rezervorului de 55 litri, două motoare. Rezervorul din inox.Furtun de scurgere care sa permita golirea uşora a rezervorul fără a scoate motorul. Roţi mari în spate şi roţi frontal. Aparatul va fi livrat cu următoarele accesorii: duză pentru spaţii înguste, perie de praf rotundă, duză de colectare pentru medii umede şi duză de colectare pentru medii uscate. • Putere optimă de aspirare • Uşor de utilizat • Şasiu robust • Furtun de scurgere • Depozitarea cablului şi a accesoriilor • Roţi mari în spate şi roţi frontale pivotante • Pentru aspirare umedă şi uscată Tip motor aspirare 2 motoare Tensiune (V) 220-240 Frecvenţă (Hz) 50-60 Putere nominală (W) 2000 Flux de aer (l/min) 3115 Aspirare (mm H2O) 2250 Nivel de zgomot (dB(A)) 78 Lungime cablu (m) 8/orange Capacitate rezervor (l) 55 Lungime x lăţime x înălţime (cm) 63.4×58.6×94.8 Greutate (kg) 24.5

Conditii de livrare:

Livrare gratuită la punctul de lucru al CMPCVB SA

Valoare contract: 1.285

26. Birotica si papetarie

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

Evident Group S.R.L. S.R.L.   CIF: 3645710

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1003674]

Data creare 06.06.2018

Obiectul achizitiei Birotică și papetărie

Data finalizarii achizitiei 29/05/2018

Cod si denumire CPV 30197643-5 – Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)

Tipul documentului justificativ

Contract

Tip de contract

Furnizare

Finantare prin fonduri comunitare

Nu

Modalitate de desfasurare

Offline

Tipul de proiect/program

Valoare achizitie

12.669,20 RON (2.722,74 EUR)

Valoare contract: 12.669,20 RON

27. Achiziționarea de servicii de formare specializată, respectiv curs Specialist pentru prevenire (COR 541103), conform anunt nr.ADV1009609

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertant:

FORM CONSULT SRL S.R.L.   CIF: 23461011

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1003675]

Data creare 06.06.2018

Obiectul achizitiei

Achiziționarea de servicii de formare specializată, respectiv curs Specialist pentru prevenire (COR 541103), conform anunt nr.ADV1009609

Data finalizarii achizitiei  24/05/2018

Cod si denumire CPV  80530000-8 – Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Tipul documentului justificativ

Contract

Tip de contract

Servicii

Finantare prin fonduri comunitare

Nu

Modalitate de desfasurare

Offline

Tipul de proiect/program

Stare

Publicat

Data crearii

06/06/2018 12:46

Data publicare notificare

06/06/2018 12:47

Valoare contract 7.800,00 RON

28. Achizitie mobilier

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertanti:

C&A PHOENIX ART S.R.L.   CIF: 30195559 – Mobilier, lot 1 – Birouri și lot 3 –

Mobilier Diverse

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1011158 ]

Data creare 20.09.2018

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1011160]

Data creare 20.09.2018

CENSUS GROUP   CIF: 22623735 – lot 2 Scaun

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1011160]

Data creare 20.09.2018

Cod si denumire CPV: 39000000-2 – Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)

Tipul documentului justificativ

Contract

Tip de contract

Valoare contract lot 1: 10.935,00 RON

Valoare contract lot 2: 16.458,00 RON

Valoare contract lot 3: 26.563,00 RON

30. Inchiriere soft „Scenariu Securitate la incendiu”

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertanti:

S.C. IDEAL ROCOD S.R.L.   CIF: 38485736

Notificare de atribuire la cumpararea directa: [DAN1011756]

Data creare 25.09.2018

Obiectul achizitiei

Inchiriere soft „Scenariu Securitate la incendiu”

Data finalizarii achizitiei

14/08/2018

Cod si denumire CPV

48311000-1 – Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)

Tipul documentului justificativ

Comanda

Tip de contract

Furnizare

Finantare prin fonduri comunitare

Nu

Modalitate de desfasurare

Offline

Tipul de proiect/program

Valoare achizitie

2.000,00 RON (429,39 EUR)

Data publicare notificare

25/09/2018 09:57

Valoare contract: 2.000 RON

31. Produse de curățenie

Autoritate contractanta

COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Cod de identificare fiscala:  37991310

Adresa:  BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, ETAJ3, BIROUL 3, Bucuresti

Telefon:  +40 0721035271

Mail:  office@cmpcvb.pmb.ro

Ofertanti:

DCN EU REAIL SRL   CIF: RO32648575

Obiectul achizitiei

Produse de curățenie

Data finalizarii achizitiei

21/08/2018

Cod si denumire CPV

39831240-0 – Produse de curatenie (Rev.2)

Tipul documentului justificativ

Factura Fiscala

Tip de contract

Furnizare

Finantare prin fonduri comunitare

Nu

Modalitate de desfasurare

Offline

Tipul de proiect/program

Valoare achizitie

2.631,81 RON (564,20 EUR)

Stare

Publicat

Data publicare notificare

28/09/2018 11:59

Valoare Contract: 2.631,81 RON

Anunt de participare – inchiriere spatiu birou

Denumire oficiala: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.   CIF: 37991310  

Adresa: Strada STR. ARISTIDE DEMETRIADE, Nr. 2, Sector: 1   Tara: Romania punct de lucru: str. Cuza Voda nr. 50, sector 4, Bucuresti.

Tel: +40 0721035271   Fax:  

mail: office@cmpcvb.pmb.ro  

Persoana de contact: Adrian Strambu

Denumire contract:

“Servicii de închiriere spațiu” pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 12 luni, respectiv pana la 31.12.2020 in functie de prevederile bugetare.

Tip procedura: selecție de oferte în baza Normelor procedurale interne CMPCVB S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de servicii de închiriere spatiu.

Tip contract: Servicii   

CPV: 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)

Valoare estimata:  

1 (una) luna X 34710 lei = 34710 lei fără TVA, aferent anului 2019

In functie de prevederile bugetare se adauga prin act adițional prelungirea contractului de achiziție cu 12 luni X 34710 lei = 416520,00 lei, aferent anului 2020.

Valoarea totală pentru cele 13 luni de contract este de 451230,00 lei fără TVA.

Descriere contract:

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. doreste să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect „Servicii de închiriere spațiu” pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 12 luni, respectiv pana la 31.12.2020 in functie de prevederile bugetare.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne abrobate de Directorul General al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., publicate pe site-ul propriu.

Conditii de participare:

Cerințele prevazute în DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI sunt minimale si obligatorii, nerespectarea acestor cerinte precum si a celor din documentația de elaborare si prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare. În cazul in care valoarea ofertei depuse depașește valoarea estimata a achiziției, oferta va fi respinsa. Ofertantii trebuie sa intocmeasca oferta luand in considerare toate cerințele minime menționate in DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI.

  

Criterii de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuitre „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care există mai multe oferte clasate pe primul loc, autoritatea va invita ofertanții la o nouă rundă de ofertare.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi transmisa pana in data de 27.11.2019 ora 12:00, oferta se poate depune in celelate zile în intervalul orar 9.00-17.00. Oferta se va depune la punctul de lucru al autorițatii contractante din Str. Cuza Voda nr. 50, et. 5 – Secretariat, Sector 4, Bucuresti, in plic inchis pe care va fi inscris denumirea și numărul de anunț ale achiziției si care sa conțina datele ofertantului. Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 27.11.2019, ora 13.00, la punctul de lucru al autoritatii contractante. La sedinta pot participa reprezentanții ofertanțiilor, pe baza actului de identificare si a imputernicirii, daca este cazul. Solicitarile de clarificare se pot transmite pe email pana la data de 19.11.2019 ora 14:00, la adresa office@cmpcvb.pmb.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor posta pe pagina de web www.cmpcvb.ro la sectiunea Achizitii si Licitatii Publice – Achizitii in desfasurare, in data de 25.11.2019 pana la ora 17:00.

Data publicare 20.11.2019 ora 13:00

Documente atasate:

1. Norma interna servicii de inchiriere spatiu birou

2. Documentatie de atribuire si Formulare

3. Caiet de sarcini

4. Model contract de locatiune