Proceduri anulate

Ţara: Romania

Raportul procedurii semnat

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la puncul de lucru al autorității contractante până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.03.2019, ora 14:00.

Termenul limită maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări: 05.03.2019, ora 14:00.

Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări: 07.03.2019, ora 14:00.

Data ședinței de deschidere a ofertelor: 12.03.2019, ora 15:00.

Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4, București

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 040281 Ţara: Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunț de achiziție în data de 02.04.2019.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la punctul de lucru al autorității contractante până la termenul
limită de depunere a ofertelor.
Termenul limită de depunere a
ofertelor: 09.01.2019, ora 14:00
Termenul limită maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări: 20.12.2018, ora
14:00, ora 14:00
Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 28.12.2018, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
09.01.2019, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50, 
sector 4, București
Localitate: BucurestiCod poştal:
040281
Ţara: Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 04.12.2018

Procedură anulată în data de 11.01.2019, conform Deciziei Directorului General nr. 2/11.01.2019, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 4/BA/10.01.2019

Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 3,027,731.09 lei fără TVA.

VI.1) Ofertele se vor depune în plic închis la punctul de lucru al autorității contractante în strada Cuza Vodă nr. 50, etaj 3 (la Secretariat camera nr. 37), sector 4, București
Termenul limită de depunere a ofertelor:
22.10.2018, ora 14:00
Termenul limită  maxim de transmitere a
solicitărilor de clarificări: 17.10.2018,
ora 14:00
Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 15.10.2018, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
22.10.2018, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4,   
București
Localitate: BucurestiCod poştal: 040281 Ţara:
Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire:

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 12.09.2018

Procedură anulată în data de 25.10.2018, conform Deciziei Directorului General nr. 115/25.10.2018, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 734/DA/23.10.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la
punctul de lucru al autorității contractante
până la termenul limită de depunere a
ofertelor.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.03.2019,
ora 14:00
Termenul limită maxim de transmitere a
solicitărilor de clarificări: 05.03.2019, ora 14:00.
Termenul limită maxim pentru publicarea
răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 07.03.2019, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
12.03.2019, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4,
București
Localitate: BucurestiCod poştal:
040281
Ţara:
Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 04.02.2019.

Procedură anulată în data de 27.03.2019, conform Deciziei Directorului General nr. 39/27.03.2019, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 85/BA/26.03.2019