Detecție la incendiu (S.T.I.L.)

Detecție la incendiu (S.T.I.L.)

Secția Tehnică de Intervenții și Lucrări (S.T.I.L.), dotată și încadrată cu personal tehnic de specialitate, desfășoară lucrări de amenajare, testare/verificare și revizie a instalațiilor tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor, oferind următoarele servicii:

✓ Verificarea centralei de semnalizare incendiu;

✓ Examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei;

✓ Verificarea sistemului propriu de testare a centralei;

✓ Verificarea funcționării corecte a panourilor centralelor de detecție;

✓ Deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei;

✓ Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza eventualele defecțiuni;

✓ Verificarea componentelor sistemului de detecție;

✓ Verificarea integrității buclelor;

✓ Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector;

✓ Verificarea tuturor dispozitivelor care compun sistemul de detecție, semnalizare și alarmare, detectoarelor automate (fum, temperatură), butoanelor manuale de alarmă la incendiu și sirenelor.