Despre companie

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. este o societate comercială pe acțiuni ce face parte din Holdingul Municipal înființat de către Primăria Municipiului București și este specializată în securitatea cetățenilor din perspectiva producerii unor dezastre naturale sau provocate de om. Astfel, arhitecții și inginerii noștri propun soluții arhitecturale inovative, eficiente și care întrunesc toate normele legale referitoare la securitatea la incendiu și calitatea în construcții.

Prin logistica și nivelul ridicat de pregătire al personalului companiei, furnizăm servicii la standarde de înaltă calitate, capabile să răspundă provocărilor actuale din domeniu.