Servicii de proiectare integrală

Furnizăm servicii de proiectare pentru următoarele specialități:

✓ Arhitectură, rezistență și instalații, cu toate verificările de proiect conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare pentru: locuințe individuale, locuințe colective, ansambluri de locuințe, hale industriale de producție și depozitare, școli, grădinițe, săli de sport, spitale (fazele SF, D.T.A.C., PT și DDE).

✓ Obținerea Autorizației pentru demolarea, dezafectarea parțială sau totală a construcțiilor și instalațiilor aferente, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de construcții de susținere a acestora, precum și a oricăror alte amenajări.