Servicii specializate pentru obținerea Avizului și a Autorizației de Securitate la Incendiu

Ne ocupăm de întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii Avizului/Autorizației de Securitate la Incendiu, conform legislației în vigoare. Direcția Consultanță și Proiectare din cadrul companiei cuprinde peste 30 de profesioniști specializați: arhitecți, ingineri din domeniul instalațiilor și verificatori de proiecte cu vastă experiență în proiectare.

✓ Efectuarea de site survey pentru a culege informațiile constructive (măsurători) necesare întocmirii documentației pentru autorizare;

✓ Analizarea documentației existente în vederea corelării acesteia cu situația din teren;

✓ Completarea dosarului de autorizare: proiectare arhitectură și instalații, relevee de arhitectură și instalații;

✓ Întocmirea scenariilor de securitate la incendiu;

✓ Întocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” CC+CI – construcții și instalații – la fazele de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție, relevee, și după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;

✓ Întocmirea dosarului complet în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu în trei exemplare;

✓ Asistență tehnică de specialitate în timpul vizitei oficiale a reprezentanților ISU;

✓ Obținerea Avizului /Autorizației de Securitate la Incendiu;

✓ Consultanță tehnică în vederea conformării clădirilor privind cerința esențială securitate la incendiu.