Buletin informativ

Legea 544/2001

 

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Hotărârea nr. 123/2002

 

Lista informațiilor de interes public

 

 Conform prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

  1. a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,
  3. c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  5. e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
  6. f) Strategiile si programele proprii;
  7. g) Publicatii/Brosuri

 

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Andreea Rădulescu.